Република Србија Агенција за привредне регистре
Претрага удружења

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Тимочки Омладински Центар
Скраћени назив: ТОЦ
Матични број: 17584189

Подаци о чланству
Подаци о чланству у савезу или другој асоцијацији у земљи или иностранству:
"Кровна организација младих Србије; "Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада - НАПОР"; "Национална мрежа организација цивилног друштва Анти Криминална Акција-ACRIMA"

Назад на претрагу