Република Србија Агенција за привредне регистре
Претрага Туристичких Агенција
Основни подаци
Матични број: 17137549
Пословно име: TRAVELLAND DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)
Број лиценце: ОТП 204/2010
Датум почетка важности лиценце: 10.2.2010
Датум истека лиценце: 6.2.2016
Статус носиоца лиценце: Активно привредно друштво
Статус туристичке агенције: Активна
Тип туристичке агенције: Туристичка агенција организатор туристичког путовања
Правни облик носиоца лиценце: Привредно друштво
Правна форма носиоца лиценце: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 100048422

Контакт подаци
Општина: Beograd-Stari Grad
Место: Beograd (Stari Grad)
Улица: DOBRAČINA
Број: 43
Број поште:
Назив поште:
Тел 1:
Тел 2:
Факс:
Е пошта:
Web адр:

Банковни рачуни:
Број рачуна: 2550012730701000-09

Назад на претрагу